سایت های مرتبط

1                               انجمن شیمی ایران

2                               شرکت ملی صنایع پتروشیمی

3                                 شرکت ملی نفت ایران

4                                   شرکت ملی گاز ایران

5                                 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

6                                       انجمن مهندسی گاز ایران

7                                    انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی

9                                  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

10                                  انجمن علوم مهندسی پلیمر ایران

 

11       پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

12                                  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

13                                        انجمن مهندسی شیمی

 

14               ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

15                              انجمن خوردگی ایران

iranECS                                       انجمن الکتروشیمی ایران

16               Www.Sigmaaldrich.com

17                             Www.Merckmillipore.com

sasol                                 www.sasol.com

petrochem.2                          www.petrocheme.com

evonik                   www.evonik.com

shell                                 www.shell.com

akros                           www.akcros.com

api                   www.apichemistry.com

 

alfa                              www.alfa.com

picture-15-1362503373                     www.skchemicals.com 

minco                   www.minkochem.com

 

 

 

 

 بدون دیدگاه