همایش‌ها

پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری

 • حوزه های تحت پوشش: شیمی
 • تاریخ برگزاری: 25 و 26 آبان ماه 1401
 • انجمن علمی برگزار کننده همایش: انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران
 • محل برگزاری: تهران
 • وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
 • پذیرش مقاله: 1401/7/25
 • مهلت ثبت نام: 1401/8/10

 

چهل و یکمین همایش شیمی نیروگاه های کشور

 • حوزه های تحت پوشش: شیمی
 • تاریخ برگزاری: 26 و 27 مهر ماه 1401
 • محل برگزاری: تهران
 • وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
 • پذیرش چکیده: 1401/5/10
 • نتیجه چکیده: 1401/5/20
 • پذیرش مقاله: 1401/6/10

 

دهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت

 • حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی)، مهندسی شیمی
 • تاریخ برگزاری: 31 شهریور ماه 1401
 • محل برگزاری: تهران
 • وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
 • پذیرش مقاله: 1401/5/30
 • مهلت ثبت نام: 1401/6/20

 

کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری

 • حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری، شیمی، شیمی فیزیک
 • تاریخ برگزاری: 31 شهریور ماه 1401
 • محل برگزاری: تهران
 • وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
 • پذیرش مقاله: 1401/6/16
 • مهلت ثبت نام: 1401/6/20

 

هشتمین کنگره ملی در شیمی و مهندسی شیمی ایران با تاکید بر فناوری های بومی ایران

 • حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی شیمی (عمومی)
 • تاریخ برگزاری: 30 و 31 شهریور ماه 1401
 • انجمن علمی برگزار کننده همایش: انجمن فناوری های بومی ایران
 • محل برگزاری: تهران
 • وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

 

ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

 • حوزه های تحت پوشش: شیمی
 • تاریخ برگزاری: 6 و 7 شهریور ماه 1401
 • دانشگاه برگزار کننده همایش: دانشگاه ملایر
 • محل برگزاری: استان همدان، شهر ملایر
 • پذیرش مقاله: 1401/5/25
 • مهلت ثبت نام: 1401/5/29

 

ششمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی شیمی ایران

 • حوزه های تحت پوشش: شیمی، علوم زیستی
 • تاریخ برگزاری: 31 مرداد ماه 1401
 • محل برگزاری: تهران
 • وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
 • پذیرش مقاله: 1401/5/25
 • مهلت ثبت نام: 1401/5/29

 

پنجمین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران

 • حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی شیمی
 • تاریخ برگزاری: 17 تیر ماه 1401
 • برگزار کننده: انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران
 • محل برگزاری: قم
 • وضعیت کنفرانس: برگزار شده


بدون دیدگاه